Czym jest typowa kancelaria prawna


Kancelaria prawna ma na celu udzielanie porad prawnych lub reprezentowanie swojego klienta przed sądem bądź urzędami. W jej ramach współpracują adwokaci lub radcowie prawni. Zdarza się również, że pod nazwą „kancelaria prawna” funkcjonują osoby, które nie zostały adwokatami lub radcami prawnymi (bo nie mają uprawnień do wykonywania ich zawodów), ale zajmują się dodatkowymi usługami prawnymi, które nie muszą wykonywać wyłącznie wskazani wyżej adwokaci lub radcowie prawni. Taka kancelaria prawna często współpracuje z nimi. Prowadzona jest najczęściej przez osoby, które są absolwentami prawa, którzy znaleźli taki właśnie sposób na zarobkowanie. Coraz częściej nazywa się je doradcami prawnymi, który to zawód nie został jeszcze sklasyfikowany oraz uregulowany. Stąd też jest spore pole manewru dla takich osób, które nie mając uprawnień adwokackich lub radcowskich, mogą działać na rynku i jednocześnie nie wchodzić im w drogę zawodową (mianowicie nie wykonują typowo przypisanych dla nich zadań).