Zakup wagi – co brać pod uwagę?


Zakupując wagi Poznań do swojego sklepu powinniśmy w pierwszej kolejności zweryfikować legalność takiego urządzenia. 

O co chodzi z legalizacją wagi? Każdy konsument i klient naszego sklepu, chce mieć pewność, że zważone produkty, są zważone dokładnie i sklep w żaden sposób nie oszukuje. Klient powinien więc mieć świadomość, że o tym, czy dana waga faktycznie powinna być dopuszczona do obrotu handlowego świadczy jej legalizacja. 

Legalizacja wag Poznań to potwierdzenie przetestowania wagi przez zewnętrzny organ, opierający się na zestandaryzowanych tabelach miar i wag. Bezpośrednim dowodem, że waga jest zalegalizowana, są oczywiście odpowiednie oznaczenia znajdujące się bezpośrednio na urządzeniu. Takich oznaczeń nie nadaje żaden serwis wag Poznań, tylko Urząd miar, jaki finalnie testuje urządzenie i zatwierdza jego poprawność lub nie.

Warto zakupić już zalegalizowaną wagę, ponieważ późniejszych legalizacji wtórnych można dokonywać tylko na takim sprzęcie. A legalizacji wtórnych trzeba dokonywać regularnie, w wyznaczonym czasie, jako że wagi Poznań podlegają z czasem zużyciu.